Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief juni 2021

Bestuur

Begin juni, normaal de start van de zomervakantie en het stoppen van de trainingen in de hal. Nu kunnen we op 7 juni dan toch eindelijk met min of meer normale groepen ook weer in de sporthal trainen. De Nevobo teams, waarbij de dames ook al buiten actief waren, gaven aan hier heel graag gebruik van te willen maken. Zo kan er toch al wat worden getraind richting het nieuwe seizoen. Kunnen de trainers al eens voorzichtig kijken hoe de nieuwe teams ingevuld kunnen gaan worden. De sporthal is gehuurd tot en met maandag 5 juli. Dan is het vakantie en starten we weer met trainen op maandag  23 augustus.

 

Financiën

Door het zeer bijzondere seizoen heeft het bestuur, in overleg met de administrateur en met de reacties vanuit de enquête, besloten geen contributies te innen in de maanden april, mei en juni. Vanaf juli zullen we dit weer hervatten met de oude bedragen. Eind oktober hopen we de ledenvergadering te kunnen houden en dan maken we de balans op en komt op de agenda of er een contributieverhoging nodig is.

 

Trainingstijden vanaf augustus

 

Veld 1

Veld 2

Veld 3

18:30

CMV

Marijke

18:30

DS 2

Klaas

18:30

MB 1

Lisa & Niels

19:30

HS 2+3

???

19:45

DS 1

Klaas

19:45

DS 3

Frederik / Arnold Jan?

21:00

HS 1

Maarten

21:15

  

21:00

DD

???

22:30

  

22:30

  

22:30

  

Voor de recreanten hebben we weer de sportzaal in het Lauwers College gehuurd op de donderdagavond.

 

Er  zijn nog wat vraagtekens bij de trainers:

Voor de recreantengroepen (Ulli en Marian stoppen) zijn we nog op zoek en voor dames 3 (jeugd A van afgelopen seizoen) is dit ook nog niet helemaal duidelijk.

 

Ledenvergadering en feestavond

Eind oktober gaan we op de vrijdagavond de lang uitgestelde ledenvergadering houden met aansluitend weer een feestavond. De activiteitencommissie is hiervoor aan het werk gezet. Houdt berichtgeving hierover dus in de gaten.

 

 

Rest ons nog iedereen een hele mooie vakantie toe te wensen.

 

Het bestuur

error: Content is protected !!