Reglement

Betaling

Het liefst willen we dat de contributie per maand door middel van automatische incasso wordt betaald. Het incassoformulier is onderdeel van het aanmeldingsformulier en is te vinden onder de kop ‘Lid worden’.

Als je beslist niet wilt betalen door middel van automatische incasso, wil je er dan zelf voor zorgen dat de contributie maandelijks wordt betaald? De contributie kan dan worden overgemaakt naar rekening IBAN: NL11 RABO 0174 8893 05 t.n.v. “V.C. Buitenpost”.

Het aanmeldingsformulier s.v.p. in leveren bij de trainer of een bestuurslid.

Betaling van de contributie per maand vooruit.
Het lidmaatschap wordt aangegaan vanaf datum van aanmelding tot 1 juli daaropvolgend.
Het lidmaatschap wordt, zonder tegenbericht voor 30 april, steeds met 1 jaar verlengd.
Opzegging dient voor eind april schriftelijk bij het secretariaat te geschieden.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, op welke gebied ook. Deelneming aan activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico.

Verwachting en inzet

VC Buitenpost is een vrijwilligersvereniging. Om het volleybal betaalbaar te houden, vragen wij de inzet van al onze leden. De trainers betalen we een vergoeding, omdat we hier ook kwaliteit belangrijk vinden, maar voor de rest moeten we het met elkaar oplossen.

Voor jeugdleden betekent dit dat we ook van ouders/verzorgers medewerking vragen. Met name als chauffeur en begeleiding naar uitwedstrijden en toernooien. Wanneer we hier allemaal aan meewerken, is de tijdsbelasting niet te groot.

Om duidelijk te maken dat het een onderdeel is van onze clubcultuur helpen ook onze A- en B-jeugdleden al mee bij het geven van trainingen aan de jongste jeugd en als begeleiding bij de minitoernooien. Alle competitieteams leveren zo scheidsrechters en tellers bij de competitiewedstrijden.

Naast deze activiteiten die direct gelinkt zijn aan de competitie zijn er ook nog andere activiteiten waarvoor we vrijwilligers nodig zijn. Word je lid van onze vereniging, weet dan dat je inzet op andere plekken ook gevraagd gaat worden.
Alleen wanneer iedereen naar vermogen en tijd hieraan mee wil werken kunnen we een bloeiende vereniging blijven.

error: Content is protected !!