Word lid van onze club!

Ondertekende geeft zich hierbij op als lid van de “Volleybalclub Buitenpost”.

GegevensAutomatische incasso

Wanneer je lid bent van de vereniging ben je ook contributie verschuldigd. Na aanmelding ben je verplicht om dit voor een heel seizoen te betalen (of naar rato wanneer je later in het seizoen lid bent geworden). De contributie wordt per kwartaal afgeschreven van je rekening. Opzegging van het lidmaatschap moet voor eind april ontvangen zijn bij het secreariaat van de vereniging. Bij het aanmelden bij VC Buitenpost ga je akkoord met deze bepaling. Je geeft toestemming om de contributie en competitiekosten af te schrijven van onderstaande rekening middels automatische incassoSEPA Incassoformulier

Download het SEPA Incassoformulier, print deze uit en lever hem volledig ingevuld in bij je trainer of iemand van het bestuur van V.C. Buitenpost.

error: Content is protected !!