Vertrouwenspersoon

Vertrouwens- persoon

Waarom een vertrouwenspersoon

Het bestuur van VCBuitenpost vindt het wenselijk om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit kan mogelijk een verplichting worden vanuit de overheid, maar we zien de toegevoegde waarde voor onze vereniging en hebben nu de wens dit te realiseren. Wij zijn dan ook heel blij dat Marjan de Jong bereid is om deze taak op zich te nemen. Wij denken als bestuur dat wij met Marjan de Jong een goede vertrouwenspersoon hebben gevonden die vanuit haar functie aan alle kwalificaties voldoet die je aan een vertrouwenspersoon toekent.

Wanneer zou een beroep op de vertrouwenspersoon gedaan kunnen worden?

A. Seksueel overschrijdend gedrag


De trainer of begeleider is als eerste verantwoordelijk voor een veilige omgeving en sfeer binnen het team. Hij/zij heeft de plicht de individuele sporter te beschermen tegen schade en intimidatie. Zowel trainer, begeleider als lid van de vereniging tast de sporter niet aan in zijn waardigheid en dringt niet verder aan als wenselijk is. Met respect voor het privéleven van de sporter. De trainer/begeleider of lid van de vereniging onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
Seksuele relaties of handelingen tussen trainer/begeleider en jeugdige sporter tot 16 jaar zijn niet geoorloofd en worden als seksueel misbruik beschouwd. De trainer/begeleider of een lid van de vereniging mag een sporter niet bewust zodanig aanraken dat de sporter en of trainer/begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard. De coach begeleider zal tijdens wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de sporter. De trainer of begeleider ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. In geval de gedragsregel niet direct voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer of begeleider in de geest hiervan te handelen.

B. Pesten binnen de vereniging


Wat is pesten?Pesten gebeurt opzettelijk en is bedoeld om schade toe te brengen; zowel mentaal als fysiek. Er is altijd sprake van een ongelijke machtsverhouding (fysiek of verbaal). Pesten gebeurt systematisch. Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt erger als er niet wordt ingegrepen.

Veel voorkomende pesterijen

Volstrekt doodzwijgen, psychisch en/of fysiek mishandelen, slaan of schoppen. Voortdurend zogenaamd “leuke opmerkingen” maken over een teamgenoot. Bezittingen afpakken of stuk maken, het slachtoffer van alles en nog wat de schuld geven of opmerkingen maken over kleding of uiterlijk. E-mails of sms berichten verzenden met bedreigende of beledigende teksten. Beledigende afbeeldingen van het slachtoffer digitaal verspreiden of op internet zetten.

Rol van trainer, coach of begeleider en rol vertrouwenspersoon

De rol van de trainer, coach of begeleider is heel belangrijk. Hij /zij is degene die moet proberen de signalen op te vangen. Hij/zij zal in eerste instantie moeten proberen de opgevangen signalen bespreekbaar te maken en indien gewenst het gesprek aan te gaan met de gepeste, pester of met het team. Als de trainer of begeleider niet in staat is om het probleem op te lossen kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden om naar de juiste oplossing te zoeken. Ook als de trainer, coach of begeleider zelf de oorzaak is van de pesterijen of seksueel overschrijdend gedrag, kan een beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon.

 

Marjan de Jong

Onze vertrouwenspersoon Marjan de Jong is bereikbaar via mail:

marjan-de-jong@upcmail.nl

telefoonnummer: 06-40448412

error: Content is protected !!