Contributie 2019 - 2020

CatogorieLeeftijdContributie
Seniorenvanaf 18€ 120,-
Juniorentot 18 jaar€ 84,-
Kleding fonds

Senioren

Junioren

€ 2,- (voorstel)

€ 2,- (voorstel)

Dorpen team*€ 45,-

NeVoBo bijdrage**

en teamgelden

Senioren

Junioren

CMV

€ 80,-

€ 40,-

€ 15,-

 * Wordt aan het eind van het seizoen in rekening gebracht. 

** Het is mogelijk dat de NeVoBo bijdrage en het teamgeld iets wijzigen, dat hangt van de NeVoBo af.

Door de bedragen uit de verschillende kolommen op te tellen komt men tot een totaalbedrag dat jaarlijks betaald moet worden.  De contributie wordt in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Voor de NeVoBo bijdrage wordt in de maand December een betalingsverzoek gestuurd.

Betaling van de contributie kan uitsluitend door middel van automatische incasso. Hiertoe dient ieder lid een machtiging te verstrekken aan de vereniging. Bij geen automatische betaling dient het volledige bedrag voor aanvang van de competitie te zijn voldaan.

error: Content is protected !!