Protocol wedstrijden/ toernooien

Aanvullend protocol wedstrijden/toernooien

 

‘Vanuit NOC NSF is het protocol ‘verantwoord sporten’ opgesteld. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en binnen sportaccommodaties en is leidend voor de bepalingen over de 1,5 meter afstand, de maximumbezoekers aantallen per accommodatie en de stromen van toeschouwers en publiek. Om verenigingen praktisch te ondersteunen is er een Handreiking Crowdmanagement opgesteld over de spelregels, belangrijkste vragen en tips.’

 

 

Algemeen: Wedstrijdgebruik, toernooien:

 • Bij wedstrijdgebruik in de sporthallen geld dat de organiserende partij/ thuisspelende vereniging/bestuur aanspreekpunt en verantwoordelijke is voor naleving spelregels.

 

 • Bij wedstrijkgebruik wordt een maximum van 100 bezoekers per sporthal in Achtkarspelen gehanteerd. Andere situaties waar meer bezoekers worden verwacht zullen vooraf met de beheerders c.q. in aanvraag naar gemeente moeten worden besproken. (het algemeen protocol verantwoord sporten is van toepassing)

 

Specifiek:

Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan.
Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder
1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;

 • voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als
  sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als
  publiek, tenzij ze de locatie verlaten;

 • voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering
  en gezondheidscheck, wel placeren. Op de tribunes en in kantines zal de verdeling aanwezig zijn.

 • indien je ‘binnen’ momenten met meer dan 100 toeschouwers tegelijk verwacht, is
  het verplicht voor toeschouwers om vooraf te reserveren, de gezondheid
  te verifiëren en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de
  accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een
  plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen;

 

Kantine sporthal:

Sportkantines zijn geopend en vallen onder het horecaprotocol.

 

error: Content is protected !!