Nieuwsbrief December 2021

Ledenvergadering en feestavond 2021

Opening

Beste allen, ook dit jaar is het weer niet gelukt om een bijeenkomst te organiseren waarbij we zonder problemen konden samenkomen. De start van het seizoen was veelbelovend, maar al snel werden we toch weer ingehaald door het coronavirus. Eerst alleen toegang voor mensen met de juiste QR code en nu al weer een paar weken is de sporthal voor iedereen gesloten van 17.00 – 05.00 uur. Overdag is nog wel e.e.a. mogelijk, maar ook dan alleen voor degene met een juiste ‘toegangscode’.

Het brengt iedereen in problemen en zet mensen tegenover elkaar, die anders prima met elkaar kunnen samenspelen. Het maakt het besturen van een vereniging ook erg lastig. We worden tot keuzes gedwongen die we helemaal niet zouden willen maken.

We blijven vertrouwen in een verbetering en de mogelijkheid om toch weer snel te mogen trainen en daarna ook weer wedstrijden spelen. Hoe en wanneer is op dit moment nog niet duidelijk.

 

Bestuurszaken

Het bestuur probeert te besturen, hoewel dat erg lastig blijkt wanneer er geen zichtbaar verenigingsleven is. We treffen niemand en worden daardoor ook niet uitgedaagd om met ideeën en besluiten te komen. Ook daarom hopen we dat het straks in januari toch weer mogelijk is om fysiek op een verantwoorde manier bij elkaar te komen.

Er moeten dit komende half jaar n.l. wel wat bestuurszaken geregeld worden. Al eerder is aangegeven dat de termijn van Marian Folmer als voorzitter afliep in juni 2021, maar door deze speciale omstandigheden nog even is doorgelopen. In juni 2022 moet er toch vervanging voor deze functie komen. Wim Bruining verzorgt al vele jaren de financiële administratie, maar voor een gezonde vereniging is het belangrijk dat er een penningmeester komt die ook zitting kan nemen in het bestuur. Daar moet dus ook over worden nagedacht. André Folmer stopt aan het eind van dit seizoen als coördinator wedstrijd- en technische zaken. Kortom, we moeten de koppen bij elkaar steken hoe we dit voor het nieuwe seizoen 2022-2023 allemaal geregeld willen hebben.

Voor seizoen 22-23

Voor het Bestuur:
Nieuwe voorzitter, (voor functie omschrijving zie website)
Penningmeester, (voor functie omschrijving zie website)
Voor Commissie:
Technische Commissie, (voor functie omschrijving zie website)
Wedstrijd zaken, aanspreekpunt voor NeVoBo en andere verenigingen (voor functie omschrijving zie website)

 

Competitie

We zijn het seizoen gestart met 3 herenteams, 2 damesteams, 2 jeugdteams en 2 CMV teams in de verschillende Nevobo competities. Er was 1 damesteam in de dorpencompetitie. De resultaten zijn erg wisselend en soms ook wat vertekend door het verschil in gespeelde wedstrijden. De teams die spelen in een halfjaar competitie zijn klaar en opnieuw opgegeven voor een nieuwe start in januari. Hoe het precies komt met de andere teams en wat er nog wel of niet wordt gespeeld is nu nog niet duidelijk. Ook voor het damesteam in de dorpencompetitie is het afwachten wat er nog wel of niet kan worden ingehaald. We houden de berichtgeving in de gaten en zodra er nieuws is geven we dat snel door via de verschillende teamapps.

 

Recreanten

De recreantengroep heeft het moeilijk. De groep is klein en daardoor kwetsbaar. Er wordt weer getraind in de sporthal op de maandagavond van 21.15 – 22.15 uur. Er moeten acties ontwikkeld worden om hier meer animo voor te vinden.

Activiteiten commissie

Deze groep had een hele feestavond gepland en aangekondigd. Door alle regels kon dit nu niet doorgaan, maar wat in het vat zit, verzuurt niet. We stellen het alleen nu even uit.

Afsluiting

Blijf op elkaar passen en houd contact, alleen zo kunnen we straks weer snel de draad oppakken. Blijft ons nu alleen nog over om iedereen fijne feestdagen te wensen en zien we elkaar weer in 2022.

error: Content is protected !!