Nieuwsbrief 08-Aug-2020

Uit het bestuur
It sil heve!

Vanaf maandag 17 augustus mogen we weer trainen in de sporthal. Wel nog steeds onder strikte voorwaarden. Hieronder vind je een nieuw overzicht van de trainingstijden. We hebben gelukkig snel nieuwe trainers voor de CMV kunnen vinden, maar zijn nog wel naarstig op zoek naar een trainer voor de B jeugd. Zoals het nu lijkt start de Nevobo competitie in september. Alle regels rond deze competitie volgt nog.

 

Trainen met corona regels

Nadat eerder het sporten buiten weer was toegestaan, is ook de zaal weer te gebruiken. Wel moeten de basisregels in acht worden genomen. Ook yellen, zingen en schreeuwen moet tot het minimum beperkt blijven en is eigenlijk niet toegestaan. Afstand houden waar dat kan en geen handen geven, dus ook geen high five. We zullen er op toezien dat iedereen echt zijn best doet de regels in acht te nemen. We hebben niets aan boetes of dat alles weer op slot gaat.

Regels in het kort

  • Sporthallen en gymzalen zijn geopend volgens rooster.
  • Houd je aan de bestaande maatregelen: 1,5 meter afstand, hoesten en niezen in je ellenboog, blijf thuis bij milde klachten en blijf thuis als een gezinslid koorts heeft.
    Bij twijfel adviseren we je om thuis te blijven en je te laten testen.
  • Bij binnenkomst staan desinfectans klaar voor gebruik.
  • Kleedkamers/douches en kantines in de sporthal zijn open voor gebruik. Wel geld vanaf 18 jaar de beperking van 1,5 meter afstand. Er kunnen maximaal 6 volwassenen in de kleedkamer. Onder de 18 jaar gelden deze beperkingen niet.
  • Betreed het gebouw op het geserveerde tijdstip en verlaat kleedkamers zaal 5 minuten voor het einde (is er geen gebruik na je, dan kunnen de normale tijden aangehouden blijven)
  • Tijdens gebruik ramen en nooddeuren in de sportzaal zoveel als mogelijk open ivm ventilatie. Na gebruik deze weer sluiten.
  • Alle overige spelregels staan in document ‘Algemene spelregels voor gebruikers van de sporthal en gymzaal’ apart vermeld op onze website.

Trainingstijden

Trainingstijden maandagavond

Veld 1

18.30 – 19.30     CMV                      Sandra en Marijke

19.30 – 21.00     dames 2               Klaas

21.00 – 22.30     dames 1               Klaas

Veld 2

18.30 – 19.30     jeugd C                 Niels & Lisa

19.30 – 20.00    jeugd B                  Niels & Lisa

21.30 – 22.30  dames dorpen       Marian (tot herfstvakantie)

Veld 3

18.30 – 19.00     vrij

19.00 – 20.30    jongens / heren 2            Maarten
20.30 – 22.30     heren 1                             Maarten

Trainingstijden donderdagavond – Lauwerscollege

20.00 – 22.00     recreanten         Uli         

Algemene ledenvergadering
De uitgestelde ledenvergadering van dit voorjaar hebben we nu vastgelegd voor vrijdag 11 september in de sporthal.

 

Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 18 augustus a.s. Heb je dus punten die je graag onder de aandacht wil brengen neem dan contact op met het secretariaat of desbetreffende commissie.

error: Content is protected !!