Wedstijd Zaken

Doel/ Functie:

Het georganiseerd laten verlopen van wedstrijden.

Verantwoordelijkheden:
  • De wedstrijd secretaris is verantwoordelijk voor competitie wedstijden.
Taken:
  • Fungeren als wedstrijdleider/ contactpersoon voor rayoncompetitie intern en extern.
  • Teams inlichten speeldata, tijden, etc.
  • Wedstrijdwijzigingen doorgeven aan teams en scheidsrechter coördinator.
  • Aanspreekpunt voor leden betrekking tot wedstrijden.

Legt verantwoording af aan: het dagelijks bestuur.

Geschat aantal uren per week: 1 uur p/w

error: Content is protected !!