Scheidrechter Zaken

Doel/ Functie:

Aansturen van scheidrechters binnen de vereniging.

Verantwoordelijkheden:
  • Zorgdragen voor de indeling van de scheidsrechters.
  • Zorgdragen voor opleidingen van scheidsrechters.
Taken:
  • Signaleren van een tekort aan scheidsrechters bij het bestuur.
  • Fungeren als coördinator voor scheidsrechters binnen de vereniging.
  • Wedstrijd wijzigingen doorgeven aan de scheidsrechter.
  • Heeft overleg met wedstijd zaken in verband met planning.

 

Legt verantwoording af aan: het dagelijks bestuur.

Geschat aantal uren per week: 1 uur p/w

error: Content is protected !!