NIEUWSBRIEF 30 MAART 2020

Nadat alle sportactiviteiten eind maart waren stopgezet, werd al snel duidelijk dat deze stop langer zou gaan duren dan eerst werd gedacht. Sporthallen zijn dicht, de competities helemaal stopgezet  en worden ook niet meer afgemaakt. Er wordt bij de Nevobo nu hard gewerkt om toch tot een ranglijst te komen, om zo een goede indeling te kunnen maken voor het nieuwe seizoen. Bij de dames dorpen competitie gaan we met dezelfde poules het nieuwe seizoen in.

Of er nog een mogelijkheid komt voor training en/of ledenvergadering is nog maar de vraag. Landelijk zijn alle bijeenkomsten met meer dan 3 personen tot 1 juni in ieder geval verboden.
Om bij de vereniging klaar te zijn voor het nieuwe seizoen, moeten er toch een aantal zaken geregeld worden. Zo moeten we straks teams gaan opgeven en trainingsgroepen gaan maken. Met de enquête die al eerder is verstuurd en door jullie is ingevuld, kan de TC aan het werk om te bekijken wat hier mogelijk is. We laten dat iedereen dan natuurlijk zo snel mogelijk via een nieuwsbrief weten.
Heb je daar aangegeven te stoppen let er op dat je schriftelijk moet opzeggen voor eind april bij de secretaris.
Financieel verandert er ook iets in het nieuwe seizoen. Er was al afgesproken dat we zouden kijken naar de hoogte van de contributie en voorstel is nu op die te verhogen met € 2 per maand.
Teams die wedstrijdshirts krijgen via het kledingfonds, betalen hier een bijdrage voor van € 2.  Dit zijn beide voorstellen die in de nieuw te plannen ledenvergadering nog besproken zullen worden. Tevens gaan de bedragen voor de Nevobo competities omhoog waardoor de ‘spelerskaart’ duurder wordt.

In de volgende nieuwsbrief zullen we berichten wat we kunnen doen met de contributie voor de extra maanden dat we niet konden volleyballen.
In de ledenvergadering die nu dus niet doorgaat, zouden we afscheid nemen van Houdrie Slofstra die het secretariaat heeft overgedragen aan Wiedeke Hoekstra. Dat gaan we natuurlijk op een later tijdstip nog wel doen.  Alle werkzaamheden worden nu al wel gedaan door Wiedeke en zij is nu ook formeel de nieuwe secretaris van de club. Welkom Wiedeke en hier alvast een warme dank voor de jarenlange inzet van Houdrie.
Verder zijn ook Bert van der Kruijt en Maurits Buist toegetreden tot het bestuur.

Er is sterke behoefte aan uitbreiding bij de jongste jeugd en recreanten. Graag ontvangen we ideeën hoe we dit voor elkaar zouden kunnen krijgen nu we geen wervingsacties kunnen organiseren.
We blijven in contact met elkaar via deze nieuwsbrieven, website en ook op facebook/ instagram is het goed om elkaar te blijven volgen.
 
Bestuur vc Buitenpost,
Bert, Maurits, Wiedeke en Marian

error: Content is protected !!