Dagelijks Bestuur

Doelstelling dagelijks bestuur:

Leiding geven aan de vereniging volgens het door de algemene ledenvergadering vastgestelde beleid. Het dagelijks bestuur zorgt voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat teambelang wordt uitgedragen. Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door de div commissies. 

Voorzitter:

Doel/ functie:

Draagt zorg voor een overzichtelijke eenheid binnen bestuur en vereniging.

Verantwoordelijkheid:
 • De voorzitter is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale volleybal beleid van de vereniging.
 • De voorzitter vormt samen met de penningmeester, secretariaat en algemene leden het dagelijkse bestuur van de vereniging en heeft daarom alle bevoegdheden wat in het belang is van de volleybal vereniging.
 • De voorzitter legt op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan de leden.
Taken:
 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen.
 • Voorzitten van de ALV
 • Vertegenwoordigd de vereniging naar buiten.
 • Coördineert de verschillende bestuurstaken.
 • Onderhoud contacten met oa gemeente, andere verenigingen, pers, overkoepelende organisaties, etc.
 • Aanspreek punt voor commissies en leden.
 • Houd toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten en het huishoudelijk regelement.

 

Legt verantwoording af aan: Bestuur/ alle leden via ALV

Geschat aantal uren per week: 4 tot 6 uur p/w

 

Secretaris:

Doel/ functies:

Draagt zorg voor alle correspondentie binnen de vereniging

Verantwoordelijkheid:
 • De secretaris is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale volleybal beleid van de vereniging.
 • De secretaris is verantwoordelijk voor alle in en uitgaande correspondentie en heeft hiervoor alle bevoegdheden.
Taken:
 • Notuleren van bestuursvergaderingen.
 • Notuleren van de ALV.
 • Opstellen van agenda voor bestuurs- ALV vergadering.
 • Zorg dragen voor binnenkomende en uitgaande post/ email.
 • Aanspreekpunt voor leden.

 

Legt verantwoording af aan: Bestuur/ alle leden via ALV

Geschat aantal uren per week: 2 tot 4 uur p/w

 

Penningmeester:

Doel/ functie:

Verzorgen van een goede financiële administratie.

Verantwoordelijkheid:
 • De penningmeester is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale volleybal beleid van de vereniging.
 • De penningmeester vormt samen met de voorzitter, secretariaat en algemene leden het dagelijkse bestuur van de vereniging en heeft daarom alle bevoegdheden wat in het belang is van de volleybal vereniging.
 • De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en heeft hiervoor na overleg met de overige bestuursleden totale bevoegdheden.
Taken:
 • Verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven.
 • Opstellen van de begroting
 • Opstellen van een financieel overzicht ten behoeve van bestuursvergaderingen.
 • Opstellen van een financieel jaaroverzicht ten behoeve van ALV.
 • Innen van contributie, competitiegelden, spelerspasgelden, kledinggeld eens per afgesproken periode.
 • Betalen facturen, altijd voorzien van paraaf overige bestuursleden.
 • Budgetten bewaken.
 • Verwerken en registreren van nieuwe leden
 • Aanspreek punt voor leden over financiële zaken.

 

Legt verantwoording af aan: Bestuur/ alle leden via ALV

Geschat aantal uren per week: 1 uur p/w

error: Content is protected !!